Spotkanie świąteczne w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT zaprasza Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych Adama Baryłkę na spotkanie opłatkowe w siedzibie uczelni. Jest nam niezmiernie miło uczestniczyć w tym świątecznym spotkaniu.