Kierunki rozwoju stowarzyszeń N-T w dobie pandemii Covid-19

Doktor Adam BARYŁKA, wiceprezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych udzielił na łamach Forum Polskiej Gospodarki wywiadu na temat kierunków rozwoju stowarzyszeń…Więcej

100 ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU

15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego, a w tym roku jednocześnie 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku zwaną "Cudem nad Wisłą". Wyjątkowe zaproszenie na obchody tejże rocznicy w Ossowie…Więcej

Porozumienie o współpracy z Komendą Stołeczną Policji

W dniu 23 lipca 2020 r.  zostało podpisane porozumienie o współpracy między Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych a Komendą Stołeczną Policji. Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-techniczna oraz organizacyjna,…Więcej

Pierwsza wyprawa motycyklowa Sekcji PSRiBS

W dniach 27-30.06.2020 odbyła się pierwsza wyprawa motocyklowa Sekcji PSRiBS. Dwa motocykle Suzuki DL 650 w cztery dni przemierzyły 1 404 km krętymi, ale bardzo urokliwymi drogami w Bieszczadach.…Więcej

III Walne Zebranie Członków PSRiBS 2020

W dniu 25 czerwca 2020 roku w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, podczas którego udzielono absolutorium Zarządowi Głównemu PSRiBS za…Więcej

Konkurs dla młodzieży na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji

Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku 2020, Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza młodzież do udziału w konkursie na plakat promujący mediację - alternatywny do procesu…Więcej