Ochrona dokumentów biegłego w programie ubezpieczeniowym PSRiBS

Funkcja biegłego sądowego wymaga wyjątkowej rzetelności i odpowiedzialności. Dokumentacje i ekspertyzy są nieodłączną częścią pracy w tym zawodzie. Z tego powodu program ubezpieczeniowy Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych w PZU zawiera rozszerzenie o ochronę dokumentów. Tak zwana „klauzula dokumentów” obejmuje odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia dokumentów związanych z wykonywaniem […]

Odpowiedzialność Biegłego Sądowego – Kto zapłaci za wadliwą opinię rzeczoznawcy?

Biegły sądowy to funkcja nadal nieuregulowana ustawą. Nie oznacza to jednak, że biegli nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wydawane przez siebie opinie. Dowodzi tego precedensowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 2019 r., nakładający na autorkę wadliwej ekspertyzy obowiązek wypłaty odszkodowania pokrzywdzonemu w wysokości 80 tys. zł. To wyrok otwierający drogę do kolejnych pozwów i […]

Ubezpieczenie OC biegłych sądowych

Największy polski ubezpieczyciel PZU oraz Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych nawiązali współpracę, by zapewnić skuteczną ochronę profesjonalistom wykonującym funkcje biegłych sądowych. W rezultacie powstał dedykowany, wszechstronny program ubezpieczeniowy obsługiwany przez lidera ubezpieczeń zawodowych firmę iExpert. Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich osób powołanych na funkcje biegłego w zakresie swojej specjalizacji, którzy ją wykonują zarówno jako […]