Medal Pamiątkowy 75-lecia PR FSNT NOT w Gdańsku im. Prof. Tadeusza Jednorała przyznany kmdr por. rez. dr Mirosławowi Chmielińskiemu

Z inicjatywy Zarządu, Rada PR FSNT NOT w Gdańsku podjęła Uchwałę, ustanawiając Medal 75-lecia PR FSNT NOT im. Profesora Tadeusza Jednorała. Pragnieniem inicjatorów było, aby kończąc obchody jubileuszowego roku 75-lecia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT na Ziemi Gdańskiej, szczególnie zasłużeni Członkowie Stowarzyszeń mogli być uhonorowani podczas organizowanego przez Komitet Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego 15 grudnia […]

Wodowanie książki kmdr por. dr Mirosława Chmielińskiego na ORP „Błyskawica”

W dniu 29 sierpnia 2021 roku, na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu – muzeum ORP „Błyskawica” (Skwer Kościuszki w Gdyni) w Salonie Kaprów odbyło się uroczyste wodowanie książki pod tytułem „Determinanty bezpieczeństwa przewozu materiałów wybuchowychi przedmiotów z materiałami wybuchowymi w portowym terminalu kontenerowym”, której autorem jest kmdr por. dr Mirosław Chmieliński – nauczyciel akademicki z AMW, […]

Monografia kmdr por. dr Mirosława Chmielińskiego

Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wydało najnowszą monografię autorstwa wieloletniego nauczyciela akademickiego kmdr por. dr Mirosława Chmielińskiego  pt. Determinanty bezpieczeństwa przewozu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi w portowym terminalu kontenerowym stanowiącą materiał ogólnopoznawczy o charakterze naukowym, ale także dydaktycznym. W swojej treści monografia ta zawiera wieloaspektowe podejście autora do zagadnienia bezpieczeństwa transportu […]

Domina Maris – uroczystość poświęcenia Obrazu w Gdyni Oksywie

W  dniu 28 listopada 2019 roku o w Kościele Parafii wojskowej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni Oksywie, w roku jubileuszu 100-lecia ustanowienia Biskupstwa Polowego  i 101 rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej RP została odprawiona uroczysta Msza Święta podczas której poświęcone zostały niezwykłe wota w ołtarzu głównym do obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej . Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej okrywa srebrna sukienka z wotami w postaci odznak okrętów […]

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

W dniach 19 – 20 września 2019 roku w Warszawskim Domu Technika odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, której organizatorami był Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego (CRB) wraz z współorganizatorami: Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych (PSRiBS), Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów […]

Wodowanie monografii autorstwa kmdr por. dr Mirosława Chmielińskiego

Serdecznie gratulujemy kmdr por. dr Mirosławowi CHMIELIŃSKIEMU – wykładowcy Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej oraz członkowi PSRiBS – uroczystego wodowania monografii jego autorstwa pt. „Bezpieczeństwo w portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej podczas przeładunku materiałów wybuchowych”, które odbyło się 26 lutego br. w Salonie Kaprów, historycznego niszczyciela, […]