Ochrona rzeczoznawców i biegłych sądowych w ubezpieczeniowym programie PSRiBS i PZU

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych nawiązało współpracę z największym polskim ubezpieczycielem PZU, by zapewnić skuteczną ochronę profesjonalistom wykonującym funkcje biegłych sądowych. W rezultacie powstał dedykowany, wszechstronny program ubezpieczeniowy. Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich osób powołanych na funkcje biegłego w zakresie swojej specjalizacji, którzy ją wykonują zarówno jako osoby fizyczne, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze. […]

Odpowiedzialność Biegłego Sądowego – Kto zapłaci za wadliwą opinię rzeczoznawcy?

Biegły sądowy to funkcja nadal nieuregulowana ustawą. Nie oznacza to jednak, że biegli nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wydawane przez siebie opinie. Dowodzi tego precedensowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 2019 r., nakładający na autorkę wadliwej ekspertyzy obowiązek wypłaty odszkodowania pokrzywdzonemu w wysokości 80 tys. zł. To wyrok otwierający drogę do kolejnych pozwów i […]