Zaproszenie do współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Szanowni Państwo, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych zostało powołane w odpowiedzi na potrzeby i problemy rzeczoznawców i biegłych sądowych, jakie dziś pojawiają się w obliczu szybko postępujących zmian funkcjonowania prawa cywilnego na gruncie wymiany dóbr i usług. PSRiBS działając jako demokratyczne, samorządne stowarzyszenie naukowo-techniczne zrzesza zarówno rzeczoznawców i biegłych sądowych, jak i przedstawicieli zawodów […]

Ochrona dokumentów biegłego w programie ubezpieczeniowym PSRiBS

Funkcja biegłego sądowego wymaga wyjątkowej rzetelności i odpowiedzialności. Dokumentacje i ekspertyzy są nieodłączną częścią pracy w tym zawodzie. Z tego powodu program ubezpieczeniowy Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych w PZU zawiera rozszerzenie o ochronę dokumentów. Tak zwana „klauzula dokumentów” obejmuje odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia dokumentów związanych z wykonywaniem […]

Ochrona rzeczoznawców i biegłych sądowych w ubezpieczeniowym programie PSRiBS i PZU

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych nawiązało współpracę z największym polskim ubezpieczycielem PZU, by zapewnić skuteczną ochronę profesjonalistom wykonującym funkcje biegłych sądowych. W rezultacie powstał dedykowany, wszechstronny program ubezpieczeniowy. Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich osób powołanych na funkcje biegłego w zakresie swojej specjalizacji, którzy ją wykonują zarówno jako osoby fizyczne, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze. […]

Odpowiedzialność Biegłego Sądowego – Kto zapłaci za wadliwą opinię rzeczoznawcy?

Biegły sądowy to funkcja nadal nieuregulowana ustawą. Nie oznacza to jednak, że biegli nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wydawane przez siebie opinie. Dowodzi tego precedensowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 2019 r., nakładający na autorkę wadliwej ekspertyzy obowiązek wypłaty odszkodowania pokrzywdzonemu w wysokości 80 tys. zł. To wyrok otwierający drogę do kolejnych pozwów i […]

Ubezpieczenie OC biegłych sądowych

Największy polski ubezpieczyciel PZU oraz Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych nawiązali współpracę, by zapewnić skuteczną ochronę profesjonalistom wykonującym funkcje biegłych sądowych. W rezultacie powstał dedykowany, wszechstronny program ubezpieczeniowy obsługiwany przez lidera ubezpieczeń zawodowych firmę iExpert. Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich osób powołanych na funkcje biegłego w zakresie swojej specjalizacji, którzy ją wykonują zarówno jako […]